Создатели газеты


 Дарига НУРАШОВА — директор-редактор

 Мейрамбек СЫДЫҚОВ — жауапты хатшы

 Сәнім МЕҢДІБАЙ — журналист

 Ирина Марухина — корректор

 Айсауле Мукашева — корректор

 Жанаргуль Байганатова — дизайнер

 Айым Нургалиева — корреспондент